logo
KMK
Nyheter
Hamnar
Ansökningar
Information
Anmälningar
Kansli
Styrelse
Kommitteeér
Miljö
Kallelse till Kungliga Motorbåt Klubbens Extra Årsmöte 2018
Kallelse till Kungliga Motorbåt Klubbens Extra Årsmöte
Tisdagen den 29 maj 2018 kl. 18.00 äger extra allmänt sammanträde rum enligt dagordningen nedan.
Plats: Klubbarnas Klubb, Nya Djurgårdsvarvet. Beckholmsvägen 12, Djurgården

Skicka din anmälan senast den 22 maj till KMK via mail kansli@kmk.se eller ring på telefon 08-661 23 03.

Dagordning
Fastställd dagordning enligt stadgarna:
§1 Förhandlingarna öppnas samt justeras av röstlängd.
§2 Fråga om mötet är i laga ordning utlyst.
§3 Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt
agera rösträknare.
§4 Beslut om ändring klubbens stadga – fastställelse av beslut fattat vid
årsmötet 2018.
§5 Mötet avslutas


Välkommen!

Enligt uppdrag,
Kungliga Motorbåt Klubben
Pelle Larsson
Generalsekreterare
VÅRESKADER 2018
VÅRESKADER 2018
Onsdag den 9 maj samlas vi under dagen på Högböte, tillsyningsmannen visar var du ska ligga, vi får pontonbryggan till vårt förfogande. Kl 18.00 intar vi den sedvanliga välkomstdrinken med tilltugg. Kl 19.00 har vi en gemensam grillkväll där var och en grillar sitt medtagna.
Torsdag den 10 maj efter tidig frukost (kl 9.00) går vi till Gruvbryggan på Utö (33,6 Nm 3 tim, 45 min). Programmet är inte klart, har försökt att vi skulle få besöka Muskö-basen, besked idag visade sig helt omöjligt.
Fredag den 11 maj går vi ner till Östemansfladen (9,3 Nm 1 tim, 5 min) och binder ihop oss mitt på fladen så får vi se vad vi hittar på.
Lördag den 12 maj går vi till Norrhamn på Öja (13,1 Nm 1 tim, 30 min). Vi kommer att bli transporterade ner till Landsort med minibuss eller båt. På Landsort kommer vi att äta lunch på Pubens uteservering i förhoppning att vädergudarna är med oss. Sedan transport ner till båtarna för att åter bli upplockade för ny transport till Landsort. Kl. 19.00 är det bokat middag på Restaurang Svedtilja. När vi är nöjda blir det ny transport till våra båtar. Menyförslag kommer senare.
Söndag den 13 maj är det visning av Batteriet (kanontornet), därefter hemgång. Om några vill och som inte måste till arbete på måndagen, åker vi till Trosa eller Nynäshamn beroende på vädret.
Samtliga hamnavgifter står KMK för, utom Trosa alt. Nynäshamn om det blir aktuellt efter ordinarie eskader.
Tiderna inom parentes är beräknat med en fart på c:a 9 knop.

Hälsningar
Hans Larsén
Eskaderledare
070-515 11 82
hans@bihal.se

I den anmälan vill vi ha med följande uppgifter:

Namn
E-mailadress, mobilnummer, typ av båt, båtlängd, båtbredd, fart

Klicka här och se nedan för anmälan.


KMK Årsstämma onsdagen den 7 mars 2018
KMK Årsstämma onsdagen den 7 mars 2018
Ny KMK ordförande
Peter Sandstedt har varit KMK-medlem sedan 1997, och har varit verksam som Ordförande i både Högbötekommittén och Båtlivskommittén. En Ordförande som både kan och vet det mesta inom KMK. Med det gedigna båtintresse som Peter och hans familj har så kommer att Peter bli en stor tillgång för KMK. Peter är vald till årsmötet 2021.
Avgående Ordförande Eirik Winter beslutade sig efter noggrant övervägande att inte ställa upp för ytterligare period.
- Jag tror att det är en ypperlig lösning med tanke på den långa erfarenheten som både medlem, kommittéordförande och aktiv styrelsemedlem. Dessutom är Peter en synnerligen hygglig människa med ett brinnande båtintresse, säger Eirik Winter.

Övriga val till KMK styrelse
Johan Macéus blev omvald som ledamot i KMK styrelse
Ola Jönsson, Ordförande Högbötekommittén
Per Smedfors, Ordförande i Båtlivskommittén
Jakob Johansson, Ordförande i Hamnkommittén
Carl Fredrik Aspegren, Ordförande KMK:U
Johan de Bourg, Ordförande KMK:R (adjungerad)
Klubbkommittén, Claes Boltenstern (adjungerad)
Inbjudan till KMK:R Förarkurs.
Inbjudan till KMK:U Sjösportläger
Inbjudan till KMK:U Sjösportläger
Våra läger
På Högböte har det årligen bedrivits sjösportläger för ungdomar i åldrarna 12-17 år i över
tjugo år. Alla läger leds av 8-10 instruktörer på ca 20 elever vilket ger eleverna mycket uppmärksamhet
i undervisningen och får möjlighet att utvecklas så mycket som möjligt. Med detta
arbetssätt har vi lyckats utbilda alla våra deltagare med strålande resultat samtliga år som vi
haft förtroendet att ansvara för lägren. Under somrarna hålls 3 läger:
Det första lägret är en introduktion till båtlivet, skärgården och sjömanskap, och kallas för
Nybörjarlägret. Det är ett förberedande läger inför våra två andra läger. Under en veckas tid
får deltagarna lära sig att navigera med sjökort och kompass upp till 25 knop, båtmanövrering,
Båtplatser chockhöjs av Stockholm stad
Dubblerade arrenden för Stockholms båtklubbar
Nytt medlemsforum och policy för sociala medier
Svenska Sjö
KMK är en av delägarna i Svenska Sjö.
Bolaget som sedan starten 1967 är Sveriges ledande specialister på båtförsäkring.
Genom att försäkra i Svenska Sjö så bidrar man till vår verksamhet. Med det ger också direkta fördelare som omfattande villkor och smidig skadereglering. Om verksamheten går med överskott får du som kund också en direkt bonus på nästkommande årspremie.
Lär mer på svenskasjo.se eller ring 08 - 541 717 50.
KMK s Djurgårdshamn är sedan 1915 vår hemmahamn, centralt belägen i slutet av Strandvägen.

Här finns plats för ca 250 båtar, alla med tillgång till el och vatten. Hamnkontoret är öppet från den 1 maj till den 31 oktober.

Hamnkontoret har följande öppettider:
1/6 - 14/8 10.00
Postadress:
Box 24122
104 51 Stockholm
Besöksadress:
Villa Godthem,
Rosendalsvägen 9, 1 tr
Postadress:
Box 24122
104 51 Stockholm
Besöksadress:
Villa Godthem,
Rosendalsvägen 9, 1 tr
Djurgårdshamnen Hamnkapten
070-260 27 13
Högböte Tillsyningsmän
070-259 92 29
Telefon kansli:
08-661 23 03, 08-661 26 90
Exp.tid:
mån-tors kl 09.00-16.00
fredag 9.00-13.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Medlemskap
Medlemsansökan
Båtregistrering
Ansökan om hamnplats
Ändra medlemsuppgifter
Anmälan
Förarskolan
Sjösportläger
KMK-Racet
Medlem
Kontaktformulär
Medlemsinloggning
Sociala medier
Facebook KMK
Facebook Högböte Klubbholme
Facebook KMK Racing KMK:R
YouTube