logo
KMK
Nyheter
Hamnar
Ansökningar
Information
Anmälningar
Kansli
Styrelse
Kommitteeér
Miljö
Allt för sjön 2021 ställs in – istället lanseras Allt för sjön – Båtveckan
.Nu står det klart att Stockholmsmässan ställer in Allt för sjön 2021. Istället planeras Allt för sjön – Båtveckan, en digital plattform som långsiktigt är tänkt att stärka och komplettera själva mässan. Nästa genomförande av Allt för sjön planeras till den 11–20 mars 2022.

Allt för sjön har öppnat upp båtsäsongen 86 gånger och det tänker projektteamet göra även i mars 2021 även om öppnandet kommer att se annorlunda ut. Allt för sjön är Sveriges största båtmässa och pågår varje år i mars under tio dagar. Mässan lockar närmare cirka 70 000 besökare och 400 utställare som kommer för att handla, ta del av båtnyheter och träffa branschen.
– Vem hade trott i mars 2020 när vi tvingades avbryta Allt för sjön mitt under genomförandet att inte heller 2021 års mässa skulle gå att genomföra? Covid-19 utmanar det båtmässegenomförande som vi är vana vid men det ger också förutsättningar för att skapa något nytt. Allt för sjön är viktig för våra utställares säsongsstyrda försäljning – inte minst nu när det rådande hemesterfirandet har ökat efterfrågan på sjölivet i allmänhet och båtar i synnerhet, säger Hanse Thorslund, projektledare Allt för sjön.

– Vi satsar stort på en digital båtvecka och båtbranschen har haft en bra säsong med stor försäljning så detta kan bli riktigt bra. Det här kan också bli något nytt för Allt för sjön och som stärker, kompletterar och fungerar av egen kraft, säger Hanse Thorslund.
Allt för sjön – Båtveckan planeras att gå av stapeln 12–21 mars 2021. Tillsammans med utställare och samarbetspartner skapar man en digital plattform som kommer att vara fylld av nyheter, erbjudanden, inspiration och båtliv. Under säkra förhållanden kommer även utställarna att kunna visa upp sina nyheter och butiker för besökarna.
KMK-Medlemmar
.Hej alla KMK-medlemmar,

Vilken fantastisk start på sommaren vi haft med mycket sol och behagliga förhållanden till sjöss. Det är på många sätt en annorlunda sommar på grund av covid-19 och detta har som många vet även påverkat klubben med vissa restriktioner och inställda event. Men hälsan går alltid först!

Styrelsen har den 29 juni, beslutat att fortsatt hålla både el- och vedbastu på Högböte stängda. Beslutet grundar sig på att det fortfarande finns en smittspridning, att det kan vara svårt att hålla avstånd i en bastu samt svårighet vid rengöring då medel innehållande sprit inte ska användas i bastun. Även klubbhuset håller fortsatt stängt.

Styrelsen beslutade samtidigt att ha samma tillsyningspar på Högböte under hela säsongen. Claes och Marie som varit tillsyningspar tidigare var planerade att ta över efter Ann-Loou och Per som inlett säsongen. Men eftersom både Claes och Marie tillhör riskgrupper har styrelsen i samförstånd med dem kommit överens om att de på grund av rådande situation avstår sin period på Högböte. Samtidigt har Per och Ann-Loou tackat ja till att stanna kvar säsongen ut.

Klubben vill samtidigt passa på att påminna er alla om KMK policy för Högböte och Djurgårdshamnen:

• Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella direktiv för att minska smittspridning.
• Vi tar inte i hand.
• Vi håller avstånd till varandra.
• Vi stannar hemma om vi är sjuka eller har symptom.
• Vi tvättar händerna regelbundet och är noggranna med vår allmänna hygien.
• Vi undviker större samlingar, respekterar avstånden mellan borden.
• Vi hjälps åt och bryr oss om varandra.

KMK värnar om klubbens medlemmar men hoppas att ni i sommar passar på att vara ute i skärgården och njuta av Sverige. Havet är virusfritt!

Vid eventuella frågor eller synpunkter, kontakta gärna Generalsekreterare Pelle Larsson via e-post pelle.larsson@kmk.se eller per telefon 08-661 2303.

Pelle Larsson
Generalsekreterare
På uppdrag av KMK:s styrelse
Kära KMK-medlemmar
.Klubben följer noggrant utvecklingen av Coronaviruset – covid-19 och de direktiv som Folkhälsomyndigheten och andra relevanta myndigheter lämnar. Vi hoppas att situationen snart ska förbättras men under tiden måste vi tillsammans begränsa smittorisken och den allmänna oro som Coronaviruset – covid-19 medför.

KMK:s arbetsutskott (AU) har noga analyserat KMK:s förutsättningar i den uppkomna situationen och föreslagit ett antal beslut som KMK styrelse tog ställning till på ett styrelsemöte den 2 juni 2020.

Vid KMK:s styrelsemöte beslöts följande:
• KMK:s årsmöte för verksamheten 2019 skjuts upp till den 16 september 2020.
Kallelse görs i god tid före stämman, enligt klubbens stadgar, via e-post och på hemsidan. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019 kan fås genom att kontakta kansliet.
• KMK:s samtliga publika arrangemang ställs in tills vidare.
• Under KMK:Us Sjösportläger på Högböte i juni, avråder styrelsen från gästande båtar under de perioder som lägren pågår: 9-17 juni och 22-28 juni.
• KMK styrelse välkomnar gästande båtar på Högböte från den 18 juni t o m 21 juni
(ett traditionellt KMK midsommarfirande kommer inte att genomföras). Därefter öppnar Högböte upp för gästande båtar igen den 29 juni.

I övrigt genomförs verksamheten i Djurgårdshamnen och på Högböte i linje med direktiv och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Viss begränsning av faciliteter på Högböte förekommer:
• Klubbhuset (hela) är stängt tills vidare.
• Elbastu och vedbastu är stängda tills vidare.
• Ungdomshuset kommer att öppnas vecka 27.
• Toaletter och duschar är öppna.
• Gymmet är öppet.
• Paviljongen är öppen men med mindre antal bord så att avstånd kan hållas mellan borden.
• Bryggorna är öppna men med mindre antal bord så att avstånd kan hållas mellan borden.

KMK policy för Djurgårdshamnen och Högböte:
• Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella direktiv för att minska smittspridning
• Vi tar inte i hand
• Vi håller avstånd till varandra
• Vi stannar hemma om vi är sjuka eller har symptom
• Vi tvättar händerna regelbundet och är noggranna med vår allmänna hygien
• Vi undviker större samlingar, respektera avstånden mellan borden
• Vi hjälps åt och bryr oss om varandra

KMK vill betona det allvarliga läget, klubben tillämpar försiktighetsprincipen och uppmanar alla som på något sätt misstänker att man kan bära smitta att stanna hemma. Det gäller även om det finns eller att man misstänker smitta i familj eller i din närhet. Vid minsta tecken på sjukdom vill vi att ni stannar hemma och inte besöker klubbens anläggningar i Djurgårdshamnen och på Högböte.

Trots det besvärliga läget hoppas vi att ni i sommar passar på att vara ute i skärgården och njuta av Sverige. Havet är virusfritt!
Vid eventuella funderingar eller frågor kring KMK:s åtgärder och verksamhet, kontakta gärna vår Generalsekreterare via e-post pelle.larsson@kmk.se eller per telefon 08-661 23 03.

Pelle Larsson
Generalsekreterare
På uppdrag av KMK:s styrelse
Svenska Sjö
KMK är en av delägarna i Svenska Sjö.
Bolaget som sedan starten 1967 är Sveriges ledande specialister på båtförsäkring.
Genom att försäkra i Svenska Sjö så bidrar man till vår verksamhet. Med det ger också direkta fördelare som omfattande villkor och smidig skadereglering. Om verksamheten går med överskott får du som kund också en direkt bonus på nästkommande årspremie.
Lär mer på svenskasjo.se eller ring 08 - 541 717 50.

KMK s Djurgårdshamn är sedan 1915 vår hemmahamn, centralt belägen i slutet av Strandvägen. Här finns plats för ca 250 båtar, alla med tillgång till el och vatten. Hamnkontoret är öppet från den 1 maj till den 31 oktober.

Medlemstidning 1-2021
×
Postadress:
Box 24122
104 51 Stockholm
Besöksadress:
Villa Godthem,
Rosendalsvägen 9, 1 tr
Postadress:
Box 24122
104 51 Stockholm
Besöksadress:
Villa Godthem,
Rosendalsvägen 9, 1 tr
Djurgårdshamnen Hamnkapten
070-260 27 13
Högböte Tillsyningsmän
070-259 92 29
Telefon kansli:
08-661 23 03, 08-661 26 90
Exp.tid:
mån-tors kl 09.00-16.00
fredag 9.00-13.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Medlemskap
Medlemsansökan
Båtregistrering
Ansökan om hamnplats
Ändra medlemsuppgifter
Personuppgiftsbehandling
Corona
Anmälan
Förarskolan
Sjösportläger
KMK-Racet
Medlem
Kontaktformulär
Medlemsinloggning
Sociala medier
Facebook KMK
Facebook Högböte Klubbholme
Facebook KMK Racing KMK:R
YouTube