Båtliv

Båtlivskommitteén

Per Smedfors

Per Smedfors

Ordförande

Ordförande: Per Smedfors

Ledamöter: Johan Macéus, Nils Gorton, Hans Larsén, Kjell Tengmo

Båtlivskommitténs jobbar för att främja medlemmarnas aktiva användning av sina båtar och gemenskapen inom klubben.

Vi arrangera också eskadrar, mindre och större tävlingar och utbildningsaktiviteter av alla olika slag.
I övrigt jobbar vi i båtlivskommittén vidare med att främja medlemmarnas kunskap och
intresse för ett miljömedvetet och säkert båtliv och ansvarar för klubbens medverkan i båtlivets organisationer i Sverige och internationellt. Vi främjar även stil, tradition, kvalitet och miljötänkande. Vi verkar för efterlevnad av klubbens ledord. ”KMK står för begreppen stil, tradition, kvalitet och miljötänkande.

Kommittén svarar för:
* utbildningsverksamheten i klubben
* arrangerar eskader där medlemmar kan delta med sin egen båt
* ansvarar för kommunikationen i föreningen så som hemsida, KMK Nytt och sociala medier
* ansvarar för miljöfrågor inom klubben
* följer utvecklingen inom båtteknik
* ansvarar för inköp och försäljning av profilkläder för klubben

Utbildning

KMK Eskader

Varje säsong arrangeras två eskadrar för KMK:s medlemmar.

Hans Larsén

Hans Larsén

Ordförande Eskader

Eskader jobbar för

Vi arrangera också eskadrar, mindre och större tävlingar och

Hösteskader 9-11 september

Höstens eskader är planerad till Stockholms skärgård. Om du är intresserad av att delta, kontakta Eskaderchef Hans Larsén för anmälan och...

Efter två års frånvaro från ICCY möten har det nu äntligen beslutats att hålla träff i år igen.

Efter två års frånvaro från ICCY möten har det nu äntligen beslutats att hålla träff i år igen. Denna gång kommer mötet att vara i Mariehamn, så...

Kommunikation

Miljö

KMK arbetar med stort fokus på miljö och hållbarhet. Målsättningen är att följa och upprätthålla KMK:s ställning i miljöfrågor gällande våra anläggningar samt medlemmars beteende och skyldigheter.
Vidare komma med goda råd och tips på frivilliga förbättringar etc. Informera om nya lagar och förordningar som påverkar båtlivet.

Bottenfärger

Påväxt på båtbottnar kan vara ett problem då den ökar båtens motstånd i vattnet och bränsle­för­bruk­ningen och avgas­utsläpp ökar. Men båt­botten­färger kan innebära utsläpp av giftiga ämnen till kustnära vatten där det finns känsliga vatten­levande organismer. Här är några råd om du måste måla.

Vad kan jag göra själv?

Naturen utsätts för påfrestningar från båt- och friluftsliv. Vår långa kust, våra skärgårdar och sjöar är unika, känsliga miljöer som vi alla måste värna om. Tack vare allemansrätten kan vi njuta av fri vistelse i en fantastisk natur under förutsättning att vi fortsätter att ta hänsyn.

Text: Transportstyrelsen

Ren båtbotten

Beväxning på fartygsskrov, så kallad biofouling, är sedan länge ett känt problem bland båtägare. För att förhindra påväxt på fartygsskrov kan man använda sig av bottenfärger eller mekanisk rengöring.

Text: Transportstyrelsen

Regler om båtbottenfärg

Varje år målas det på ca 700 000 liter båtbottenfärg på fritidsbåtar i Sverige. De mest använda aktiva substanserna i båtbottenfärg är olika kopparbaserade ämnen. Dessa substanser läcker ut och sprids i våra vatten.

Text: Transportstyrelsen

Toatömning

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar. Genom att inte släppa ut toalettavfallet hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten. Du bidrar också till att förbättra närmiljön när mindre mängder bakterier sprids i hav och sjöar.

Miljöstationer

Vid hamnkontoret i Djurgårdshamnen finns miljökärl uppställda för medlemmar. Här kan du slänga ditt hushållsavfall när du varit ute i skärgården. Behöver du slänga oljor eller annat farligt avfall kan du tyvärr inte lämna det hos oss utan måste lämna det hos kommunen uppsatta platser.

På vår klubbholme på Högböte finns en sopstation för hushållsavfall.

Profilkläder

Utveckling inom båtteknik

Svenska Sjö

KMK är en av delägarna till Svenska Sjö. Bolaget som sedan starten 1967 är Sveriges ledande specialister på båtförsäkring. Genom att försäkra i Svenska Sjö så bidrar man till vår verksamhet.

Men det ger också direkta fördelar som omfattande villkor och smidig skadereglering. Om verksamheten går med överskott så får du som kund också en direkt bonus på nästkommande årspremie. Läs mer på svenskasjo.se eller ring 08-541 717 50.

Som medlem i Kungliga Motorbåt Klubben försäkrar du din båt extra förmånligt, utöver andra rabatter såsom nautisk kompetens.