KMK s Djurgårdshamn är sedan 1915 vår hemmahamn, centralt belägen i slutet av Strandvägen.

KMK s Djurgårdshamn är sedan 1915 vår hemmahamn, centralt belägen i slutet av Strandvägen. Här finns plats för ca 250 båtar, alla med tillgång till el och vatten. Hamnkontoret är öppet från den 1 maj till den 31 oktober.

 

Hamnkontoret har följande öppettider:
1/6 - 14/8 10.00-17.00
15/8 - 30/9 10.00-14.00
1/10 - 31/10 12.00-13.00
För att erhålla en fast hamnplats i Djurgårdshamnen måste man vara medlem och båten registrerad i klubben.
Gästande båtar: När kontoret inte är bemannat se anslag på hamnkontoret eller tala med nattvakten. Här finns även toaletter. I klubbhuset finns också ett café som arrenderas av Tom Bertling.
En begränsning i utnyttjandet är dock de flankerande broarnas segelbara höjd som är 4,1 meter.
Friköp nattvakt: 2 500 kr Gästhamnsverksamhet:
Gästande båtar kontakta hamnkapten på 070-260 27 13.

Gästhamn del av dag 175 kr
Gästhamn per dygn 350 kr
Gästhamn för medlem med registrerad båt i klubben 150 kr/dygn de första 5 dygnen, därefter 350 kr/dygn
Köplats i Djurgårdshamnen 300 kr/år Tel : 070-260 27 13
E-post: hamnen@kmk.se Adress: Strandvägen 56, 115 23 Stockholm

Hitta hit

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Väder

Hamnkapten

Gästande båtar kontakta hamnkapten på
070-260 27 13 hamnen@kmk.se

Hamnkommittén

Björn Kaiser

Björn Kaiser

Ordförande

Ordförande: Björn Kaiser

Ledamöter: Magnus Lindmark, Tom Bertling,
Stefan Törsleff (Hamnkapten), Pelle Larsson (GS),
Lilian Stach (Kansli)

KMK:s mål är att främja den svenska motorbåtsporten och dess båtlivs sunda utvecklingen.

Kommittén ska genom en aktiv verksamhet tillvarata medlemmarnas intressen och säkerställa en god och bra service till våra medlemmar och gästande båtar.

Kommittén ska genom en god förvaltning tillvarata hamnens miljö och karaktär på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt.

Kommittén svarar för:

Svenska Sjö

KMK är en av delägarna till Svenska Sjö. Bolaget som sedan starten 1967 är Sveriges ledande specialister på båtförsäkring. Genom att försäkra i Svenska Sjö så bidrar man till vår verksamhet.

Men det ger också direkta fördelar som omfattande villkor och smidig skadereglering. Om verksamheten går med överskott så får du som kund också en direkt bonus på nästkommande årspremie. Läs mer på svenskasjo.se eller ring 08-541 717 50.
Som medlem i Kungliga Motorbåt Klubben försäkrar du din båt extra förmånligt, utöver andra rabatter såsom nautisk kompetens.