KMK Högböte 2023

KMK Högböte 2023

Kära medlemmar,Vår klubbholme Högböte är populär så här under sommaren, med hög intensitet och många besökare. Vilket vi tycker är jättekul! Klubbens målsättning är att alla ska känna sig välkomna och trivas. Och det gör också att vi alla måste respektera varandra....