Kansli

Pelle Larsson

Pelle Larsson

Generalsekreterare

08-661 23 03
pelle.larsson@kmk.se

Lilian Stach

Lilian Stach

Kansli

08-661 23 03
kansli@kmk.se

Kansliet
Kansliet finns en trappa upp på Restaurang Villa Godthem på Djurgården och är öppet:
mån-tors kl 09 – 16, fredag 9 – 13
lunch mån – tors 12 – 13

Varmt välkomna!

Postadress:
Box 24122, 104 51 Stockholm

Besöksadress.
Villa Godthem, Rosendalsvägen 9, 1 tr

Telefon:
08-661 23 03

Org nr: 802002-3563
Bankgiro: 5416-6814
IBAN: SE3595000099603400582023

BIC: NDEA SESS

Djurgårdshamnen
Öppen 1  maj – 31 oktober
Mobil: 0702- 60 27 13
E-post: hamnen@kmk.se

Högböte
Öppet 1  maj – 15 oktober
Tillsyningspar:
Mobil: 0702-59 92 29
E-post: hogbote@kmk.se

 

Kontakt

Medlemsavgifter 2024

 

MEDLEMSAVGIFTER – KMK
Fullbetalande medlem KMK 1.200 kr
Inträdesavgift KMK 2.000 kr
Senior KMK, fr o m 70 år 400 kr
Livskamrat KMK 250 kr
KMK Ungdom, t o m 25 år 200 kr
MEDLEMSAVGIFTER – KMK RACING
KMK:R Senior 1.000 kr
KMK:R Aktiv (tävlande, funktionär) 800 kr
KMK:R Familj 1.000 kr
KMK:R Junior, t o m 20 år 200 kr
MEDLEMSAVGIFTER – ÖVRIGT
Båtregistrering, årligen 500 kr
Båtregistrering Senior, årligen 250 kr
Hamnkö Djurgårdshamnen, årligen 300 kr

 

Medlemsansökan

Tillstyrkes av 2 KMK-Medlemmar Glöm ej att ange namn och mobilnummer till 2 KMK-medlemmar som tillstyrker medlemsansökan.

Ändra medlemsuppgifter

Ansök om hamnplats

Båtregistrering

Personuppgiftsbehandling

Den 25 maj 2018 träder ett nytt regelverk i kraft som ersätter personuppgiftslagen (PUL). Regelverket heter GDPR (General Data Protection Regulation) och är ett gemensamt regelverk för hela EU.
Kungliga Motorbåt Klubben (KMK) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

KMK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med KMK genom att kontakta oss på kansli@kmk.se. Medlemskapet i KMK är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men KMK behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsnummer, namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i KMK är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att KMK har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.
Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.
Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att KMK ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i KMKs IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som KMK samarbetar med för nödvändig behandling för KMKs räkning. Vi kan exempelvis lämna ut nödvändiga uppgifter till bidde AB för utskick av nyhetsbrev, till Newsfactory AB för utskick av medlemstidning, till Saltsjöbadens Tryckeri för utskick av årsbok och kallelse till årsmöte samt till P Mattsson Swedish GTC för tryck och framtagande av medlemskort. Har du en tävlings-/funktionärslicens delas dina kontaktuppgifter med partnerorganisationer som Svenska Racerbåtförbundet och IdrottOnline. Eftersom KMK är medlem i Svenska Båtunionen (SBU) har medlemmarna också tillgång till SBUs medlemstidning Båtliv. Adressuppgifterna erhåller SBU från KMK genom KMKs arbete och datahållning i SBUs datasystem. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden
KMK behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. KMK kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s k dataportabilitet.
En begäran om något av det nämnda skall skickas signerat, per brev till
KMK Kansli Box 24122, 104 51 Stockholm.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom ditt fortsatta medlemskap och godkännande av KMK medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Corona

Coronaviruset har påverkat oss alla på ett eller annat sätt och att förbli frisk är nu högsta prioritet.
KMK har nu vidtagit flera åtgärder för att säkerställa att våra medlemmar är skyddade.
Vi fortsätter att övervaka och följa lokala myndigheters riktlinjer och instruktioner och uppdaterar våra
egna riktlinjer i enlighet därmed.

KMK:s arbetsutskott (AU) har noga analyserat KMK:s förutsättningar i den uppkomna situationen och föreslagit ett antal beslut som KMK styrelse tog ställning till på ett styrelsemöte den 2 juni 2020.

Vid KMK:s styrelsemöte beslöts följande:
• KMK:s årsmöte för verksamheten 2019 skjuts upp till den 16 september 2020. Kallelse görs i god tid före stämman, enligt klubbens stadgar, via e-post och på hemsidan.  Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019 kan fås genom att kontakta kansliet.
• KMK:s samtliga publika arrangemang ställs in tills vidare.
• Under KMK:Us Sjösportläger på Högböte i juni, avråder styrelsen från gästande båtar under de perioder som lägren pågår: 9-17 juni och 22-28 juni.
• KMK styrelse välkomnar gästande båtar på Högböte från den 18 juni t o m 21 juni
(ett traditionellt KMK midsommarfirande kommer inte att genomföras). Därefter öppnar Högböte upp för gästande båtar igen den 29 juni.

I övrigt genomförs verksamheten i Djurgårdshamnen och på Högböte i linje med direktiv och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Högböte
KMK har beslutat följande:

Klubbhuset (hela klubbhuset) är stängt t o m sista maj till att börja med.
Elbastu och vedbastu är stängda t o m sista maj till att börja med.
Ungdomshuset är stängt t o m sista maj till att börja med.
Toaletter och duschar är öppna.
Gymmet är öppet.
Paviljongen är öppen med mindre antal bord så att avstånd kan hållas mellan borden.
Bryggorna öppna men med mindre antal bord så att avstånd kan hållas mellan borden.
Nya besked gällande klubbhus, elbastu, vedbastu och ungdomshus kommer att lämnas under v22.

Policy för KMK Högböte:

Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella direktiv för att minska smittspridning
Vi tar inte i hand
Vi håller avstånd från varandra
Vi stannar hemma om vi är sjuka eller har symptom.
Vi tvättar händerna regelbundet och är noggranna med vår allmänna hygien.
Vi undviker större samlingar, respektera avstånden mellan borden.
Vi hjälps åt och bryr oss om varandra.
Högböte öppnar 1 maj och vårt nya tillsyningspar Ann-Loou & Per Torell kommer att finnas på plats.

Välkomna till Högböte!

Pelle Larsson

Generalsekreterare

Svenska Sjö

KMK är en av delägarna till Svenska Sjö. Bolaget som sedan starten 1967 är Sveriges ledande specialister på båtförsäkring. Genom att försäkra i Svenska Sjö så bidrar man till vår verksamhet.

Men det ger också direkta fördelar som omfattande villkor och smidig skadereglering. Om verksamheten går med överskott så får du som kund också en direkt bonus på nästkommande årspremie. Läs mer på svenskasjo.se eller ring 08-541 717 50.

Som medlem i Kungliga Motorbåt Klubben försäkrar du din båt extra förmånligt, utöver andra rabatter såsom nautisk kompetens.