KMK Racing

Racingsektionen KMK:R

Johan de Bourg Wetterlund

Johan de Bourg Wetterlund

Ordförande

Ordförande: Johan de Bourg Wetterlund

Ledamöter:  

KMK Racing etablerades 1930 och är mest känd för sina racerbåttävlingar som Mälaren Runt och som delarrangör till Roslags-, Djurgårdsbrunns och Waxholmsloppet.

KMK:R har under åren haft en rad framgångsrika och legendariska namn inom svensk motorbåtracing. Ett flertal världsmästerskaps- och europamästerskapstitlar upptas på dessa personers meritlistor. Avdelningen handhas av en egen styrelse och är ansluten till Svenska Racerbåtsförbundet och Riksidrottsförbundet.

KMK:R satsar även starkt på ungdomarna .
Båtar utlånas till klubbens förare gratis mot att de kör för KMK:R och sköter om båtar och motorer.
Alla förare och navigatörer måste ha licens utfärdad av SVERA – Svenska Racerbåtförbundet. Dessa licenser är belagda med en avgift. Klubben sponsrar förarna med ett tävlingsbidrag. 300 kr för varje starttillfälle.

En speciell utbildning för att köra snabba motorbåtar fordras för att få deltaga i de olika tävlingarna.

Antalet klubbmedlemmar i KMK:R är för närvarande 100 st både flickor och pojkar. Medlemsavgiften är 150 kr för junior till 21 år och 350 kr för senior per år. Familjeavgift 500 kr/år. Ingen inträdesavgift uttages. Medlem i KMK:R åtnjuter alla de förmåner som ges alla medlemmar i moder föreningen KMK, bland annat årsbok, klubbtidning, kansliservice, deltagande i sociala aktiviteter och tillgång till klubbholmen Högböte öster om Möja i Stockholms ytterskärgård.

KMK:R önskar utöka sitt medlemsantal med intresserade ungdomar och söker också äldre, gärna föräldrar till ungdomarna, som kan bistå som funktionärer vid tävlingar.

Förarskolan

Det här är en kurs för dig som vill lära dig köra racerbåt och börja tävla. Efter kursen har man behörighet att söka licens för att tävla i rundbaneklasserna. Nytt för i år är att vi har kurs både för dig som är minst 10 år och vill köra GT 15 och du som är minst 14 år och vill köra GT 30. Med topphastighet på nära 50knop passar GT 30 även vuxna, mycket racing för liten kostnad.

Kursen är uppdelad i två delar under två dagar. I den inledande teoretiska delen går vi igenom regler, tävlingsorganisation, säkerhets- och miljökrav. I den andra praktiska delen får man lära sig att köra och hantera en racerbåt på en tävlingsbana. De praktiska momenten sker i båtar som tillhandahålls vid kurstillfället, om man inte har egen tävlingsbåt.

Den teoretiska delen kommer att hållas lördagen den 13/5 kl 9.00 – 16.00 i KMK:s lokaler i Stockholm och den avslutande praktiska delen, söndagen den 14/5 kl 9.00 – 16.00 ute vid Eriksöbadet i Vaxholm. I kursavgiften 1000 kr ingår lunch, bensin och kostnader för lånebåt.
Kursdeltagare som inte är myndig måste anmälas av målsman.

Anmälan

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Grand Prix Smedjebacken 27-28 augusti 2022

Huvudarrangör: Kungliga Motorbåt Klubben – Racingsektionen
Medarrangörer: Smedjebacken BK, Swedish  Racing Club, Svenska utbordarklubben.

 

Svenska Sjö

KMK är en av delägarna till Svenska Sjö. Bolaget som sedan starten 1967 är Sveriges ledande specialister på båtförsäkring. Genom att försäkra i Svenska Sjö så bidrar man till vår verksamhet.

Men det ger också direkta fördelar som omfattande villkor och smidig skadereglering. Om verksamheten går med överskott så får du som kund också en direkt bonus på nästkommande årspremie. Läs mer på svenskasjo.se eller ring 08-541 717 50.

Som medlem i Kungliga Motorbåt Klubben försäkrar du din båt extra förmånligt, utöver andra rabatter såsom nautisk kompetens.