Historia

Kungliga Motorbåt Klubben bildades 1915 för att övertaga och fortsätta den del av Kungliga Automobil Klubbens verksamhet som omfattade motorbåtssidan, med främsta uppgift ”att skapa en för hela landet omfattande sammanslutning av motorbåtsintresserade och för motorbåtssportens utveckling intresserade personer i syfte att ena gentemot myndigheter och andra tillvarataga motorbåtsmännens, och den inhemska motorbåtsindustrins intressen, att utöva motorbåtsport i alla dess former och befrämja angenäm samvaro mellan klubbmedlemmar”.

Utvecklingen ledde till att KMK sedan blev en av initiativtagarna till bildandet av Svenska Båtunionen (SBU) år 1928 och som idag består av c:a 840 båtklubbar fördelade på olika regionala båtförbund. SBU är en betydelsefull organisation i det svenska båtlivet, icke minst som ett starkt språkrör, såväl till kommunala som statliga myndigheter. KMK betraktas som ett förbund i SBU genom sin riksomfattande karaktär.

Inom KMK finns sedan 1927 en ungdomsavdelning, KMK:U. Ungdom upp till 25 år har genom KMK:U möjlighet att bli medlem i KMK för väsentligt reducerad årsavgift.

Inom KMK bildades 1930 Kungl. Motorbåt Klubbens Raceravdelning (KMK:R), som har till ändamål att tillvarataga racerbåtförarnas intressen genom att bl.a. anordna racerbåtstävlingar. Då på tillskyndan, bl.a. från KMK, Svenska Racerbåtsförbundet (SVERA) tillkom, ingår KMK:R även i detta förbund som en racerbåtsklubb.

KMK var även en av initiativtagarna till bildandet av ”Union Internationale Motonautique”, UIM. Denna federation med säte i Monaco tillvaratar och handlägger alltefter behov motorbåtsväsendets alla intressen av internationell karaktär. Fram till 1979 var KMK s k ”National Authority” (NA) i UIM men under nämnda år överenskoms, att SBU såsom en huvudorganisation skulle överta denna roll. Numera dominerar racertävlingsfrågorna verksamheten i UIM. Europeiska ”fritidsbåtsfrågor” koordineras sedan 1982 av EBA, European Boating Association. I denna organisation deltar SBU som svensk representant.

KMK anordnar navigationstävlingar såväl inom klubben som i samverkan med andra klubbar, rallyn och eskaderfärder, allt för att främja navigationskunnande och sjömanskap i förening med trivsam samvaro. KMK arrangerar för sina medlemmar under året olika samkväm, dels på klubbholmen Högböte, dels i samband med vårmöte i Stockholm. Föredrag, utflykter och studiebesök brukar också stå på programmet under vintersäsongen.

Vartannat år anordnas ”De Kungliga Klubbarnas Fest” av de kungliga klubbarna KMK, KAK, KSSS, KSAK.

KMK Styrelse

KMK:s styrelse arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen och beslutar och är ansvarig för klubbens ekonomi samt drift av anläggningar.

I styrelsen ingår även ordförande för KMK:U samt ordföranden för klubbens ständiga kommittéer; Djurgårdshamnskommittén, Högbötekommittén, Båtlivskommittén samt Förtjänstmedaljkommittén.

Klubbens stadgar finns att ladda ned genom att klicka på ikonen nedan.

Johan Macéus

Johan Macéus

Ordförande

Jakob Johansson

Jakob Johansson

1:E VICE ORDFÖRANDE

Jessica Sandberg

Jessica Sandberg

2:e Vice Ordförande

Anders Nordqvist

Anders Nordqvist

Skattmästare

Elisabeth Gorton

Elisabeth Gorton

Ledamot

Jan-Olof Ohlander

Jan-Olof Ohlander

Intendent/ Ledamot

Arbetsutskottet

KMK AU (arbetsutskott)

KMK har ett arbetsutskott som består av en mindre grupp av styrelsens ledamöter som tar fram, förbereder och lämnar förslag till beslut till KMK:s styrelse. Styrelsen har i vissa fall överlåtit beslutsrätten till AU som då kan fatta egna beslut.

Ordförande: Jakob Johansson

Ledamöter: Jessica Sandberg, Anders Nordqvist, Elisabeth Gorton, Jan-Olof Ohlander

Valberedningen

Valberedningen ansvarar för tillsättningen av ledamöter i styrelse och kommittéer.

Sammankallande:

Ledamöter: Peter Sandstedt, Birgit Lundquist, Ola Skärhav, Robert Kull, Claes Ringström

Båtlivskommittén

Ordförande: Per Smedfors

Ledamöter: Johan Macéus, Bo Kihlström, Kjell Tengmo, Pelle Larsson GS, Lilian Stach kansli

Hamnkommittén

Ordförande: Björn Kaiser

Ledamöter: Magnus Lindmark, Tom Bertling, Stefan Törsleff (Hamnkapten), Pelle Larsson (GS), Lilian Stach (Kansli)

Högbötekommittén

Ola Skärhav

Ola Skärhav och Robert Kull ansvarar för Högbötekommittén under 2024.

Högbötekommittén

Robert Kull

Ola Skärhav och Robert Kull ansvarar för Högbötekommittén under 2024.

KMK:U

Ordförande: Isabella Kull

Ledamöter: Fredrik Brunned, Jan Söderholm, Samuel Lavatt, Luca Martell

Förtjänstmedalj-kommittén

Ordförande:
2:e vice ordf. Jessica Sandberg

Ständig sekreterare : Claes Boltenstern

Ledamöter: Elisabeth Gorton, Peter Sandstedt, Johan Macéus , Göran Egnell, Erik Lundquist, Bo Ahlström

KMK:R

Ordförande: Sven Johansson

Ledamöter: Anders Stark, Lennart Jernfast, Johan Wallin, Kenny Sjöström, Pelle Larsson GS

Klubbkommittén

Klubbmästare: Camilla Skärhav

Ledamöter: Eva-Lena Kull Gartner, Eva Utterström, Maria Avasjö

Kalender

juli 2024

Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Evenemang under juli

1

Evenemang under juli

2

Evenemang under juli

3

Evenemang under juli

4

Evenemang under juli

5

Evenemang under juli

6

Evenemang under juli

7

Evenemang under juli

8

Inga evenemang
Evenemang under juli

9

Inga evenemang
Evenemang under juli

10

Inga evenemang
Evenemang under juli

11

Inga evenemang
Evenemang under juli

12

Inga evenemang
Evenemang under juli

13

Inga evenemang
Evenemang under juli

14

Inga evenemang
Evenemang under juli

15

Inga evenemang
Evenemang under juli

16

Inga evenemang
Evenemang under juli

17

Inga evenemang
Evenemang under juli

18

Inga evenemang
Evenemang under juli

19

Evenemang under juli

20

Evenemang under juli

21

Inga evenemang
Evenemang under juli

22

Inga evenemang
Evenemang under juli

23

Inga evenemang
Evenemang under juli

24

Inga evenemang
Evenemang under juli

25

Inga evenemang
Evenemang under juli

26

Inga evenemang
Evenemang under juli

27

Inga evenemang
Evenemang under juli

28

Inga evenemang
Evenemang under juli

29

Inga evenemang
Evenemang under juli

30

Inga evenemang
Evenemang under juli

31

Inga evenemang

Samarbetspartner

Svenska Sjö

KMK är en av delägarna i Svenska Sjö.
Bolaget som sedan starten 1967 är Sveriges ledande specialister på båtförsäkring.

Genom att försäkra i Svenska Sjö så bidrar man till vår verksamhet. Med det ger också direkta fördelare som omfattande villkor och smidig skadereglering. Om verksamheten går med överskott får du som kund också en direkt bonus på nästkommande årspremie.
Lär mer på svenskasjo.se eller
ring 08 - 541 717 50.

Pelle P

15% rabatt för KMK- medlemmar gäller på hela sortimentet endast i butik på Drottninggatan 22, Stockholm, dock inte Pelle P putter. Mot uppvisande av app!

ERTH

En ny kött-deli och restaurang i Hötorgshallen

ERTH är en hybrid av en kött-deli, gastronomisk restaurang och take-away där rotisseriet är hjärtat av verksamheten.

Kort och gott, en hållbar njutning med råvaran i fokus.

Medlemmar får 15 % rabatt samt ett VIP-kort som ger extra fördelar. VIP-kortet hämtas ut på plats mot uppvisande av KMK-appen.

Seapax

Sjösäkerhet och tekniska kläder

Seapax har arbetat med tekniska kläder och marina artiklar till både företag och privatpersoner sedan 2005 och i företaget finns mer än 35 års kunskap

 

Rekommenderade länkar

KSSS

Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS) grundades 1830.

KSSS är Sveriges största och världens näst största segelsällskap med över 5 500 medlemmar, varav över 2 000 juniorer.

KAK

Kungliga Automobil Klubben (KAK), grundad år 1903, är idag en rikstäckande allmännyttig ideell förening med främsta syfte att främja en sund utveckling av den svenska bilismen.

SVEMO

Svemo är ett specialidrottsförbunden som samlar alla som vill träna och tävla inom olika motorsporter. Förbundet bildades 1935 och är medlem i Riksidrottsförbundet (RF).

Klubbarnas Klubb

Klubbarnas Klubb delas idag mellan fem Grundarklubbar som är:
Kungliga Svenska Segelsällskapet
Havsörnarna
Stockholm Yacht-Klubb
Gamla Stans Yacht Sällskap
Kungliga Motorbåt Klubben.

Medlemsnytta

KMK har tagit fram en medlems App.
Denna App kommer att ersätta det fysiska medlemskortet på sikt.

Appen kommer förutom att visa din medlemstatus också innehåller information som:

- Kalender
- Kontakt
- Medlemsnytta

Appen är gratis men för att logga in så måste du betalat din årsavgift.
Appen finns att ladda ner på App Store och Google Play, sök på KMK Medlem.

 

  Svenska Sjö

  KMK är en av delägarna till Svenska Sjö. Bolaget som sedan starten 1967 är Sveriges ledande specialister på båtförsäkring. Genom att försäkra i Svenska Sjö så bidrar man till vår verksamhet.

  Men det ger också direkta fördelar som omfattande villkor och smidig skadereglering. Om verksamheten går med överskott så får du som kund också en direkt bonus på nästkommande årspremie. Läs mer på svenskasjo.se eller ring 08-541 717 50.

  Som medlem i Kungliga Motorbåt Klubben försäkrar du din båt extra förmånligt, utöver andra rabatter såsom nautisk kompetens.

   

   

  Svenska Kryssarklubben, Stockholmskretsen

  Kungliga Motorbåt Klubben inleder samarbete med Svenska Kryssarklubben, Stockholmskretsen

  Kungliga Motorbåt Klubben har glädjen att inleda ett förmånligt samarbete tillsammans med Svenska Kryssarklubben, Stockholmskretsen. KMK-medlemmar erbjuds ta del av SXK Stockholmskretsens utbud av utbildningar och föreläsningar till samma pris som medlemmarna i SXK.

  Svenska Kryssarklubben, som i år fyller 100 år, finns över hela Sverige. Klubben har ca 40.000 medlemmar och sitt namn till trots har de ca 5.000 registrerade motorbåtar.

   

  Utbildningsutbud 2023 – 2024

  Tack vare ett samarbete mellan Kungliga Motorbåt Klubben och Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets kan KMK:s samtliga klubbmedlemmar nu ta del av SXK Stockholmskretsens rabatterade utbildningsutbud. Passa på att anmäla dig till höstens, vinterns och vårens aktiviteter. Som medlem i KMK får du samma pris på alla navigationsutbildningar och kvällsföreläsningar som medlemmar i SXK Stockholmskretsen får.

   

  Exempel på utbildningar, föreläsningar och studiebesök

  SOLCELLER – Vad bör man tänka på inför köp av solpaneler till båten
  NAVIGATIONSKURSER – Förarintyg, Kustskepparintyg och Utsjöskepparintyg
  EL OMBORD – Kursen ger dig grundläggande kunskaper i ellära, hur ett elsystem ska vara konstruerat och dimensionerat samt metoder för felsökning
  VHF – SRC KURS – Genomgång av trafikdisciplin, anrop, DSC samt nöd-, il- och varningstrafik, säkerhetssystemet GMDSS.
  ELEKTRONISK NAVIGATION
  RADARINTYG
  OLIKA FÖREDRAG om väder och vind, spännande färder etc. Nya tillfällen fylls på successivt.

   

  Så här gör du för att ta del av det rabatterade erbjudandet

  Gå in på sxk.se/stockholmskretsen
  I mitten på sidan finns rubriken ’Aktiviteter/Utbildningar’. Välj den.
  I vänsterspalten, välj ’Typ’ och välj ’Arrangör/krets’ (Stockholm).
  Välj den aktivitet du är intresserad av i kalendariet. Här finner du mer information så som tid, plats och pris för varje aktivitet.
  Välj hur många deltagare du vill anmäla till aktiviteten.
  Fyll i dina personuppgifter.
  Svara JA på frågan om du är medlem i SXK. Svara JA även om du inte är medlem i SXK.
  Klicka på menyn ”Medlem i annan organisation”. Välj KMK.
  Om du inte får frågan om du är medlem i annan organisation kryssa i rutan för ”Medlem i SXK”. Rabatten gäller ändå. Meddela kursledaren/föredragshållaren på plats aktuellt datum.
  Fyll i övriga uppgifter och betala det rabatterade SXK medlemspriset.

  Här kan du se hela utbudet av kurser, föreläsningar och studiebesök. Kontakt vid frågor stockholmskretsen@sxk.se alt 08-716 22 50