KMK

Historia

Kungliga Motorbåt Klubben bildades 1915 för att övertaga och fortsätta den del av Kungliga Automobil Klubbens verksamhet som omfattade motorbåtssidan, med främsta uppgift ”att skapa en för hela landet omfattande sammanslutning av motorbåtsintresserade och för motorbåtssportens utveckling intresserade personer i syfte att ena och gentemot myndigheter och andra tillvarataga motorbåtsmännens, och den inhemska motorbåtsindustrins intressen, att utöva motorbåtsport i alla dess former och befrämja angenäm samvaro mellan klubbmedlemmar”.

Utvecklingen ledde till att KMK sedan blev en av initiativtagarna till bildandet av Svenska Båtunionen (SBU) år 1928 och som idag består av c:a 840 båtklubbar fördelade på olika regionala båtförbund. SBU är en betydelsefull organisation i det svenska båtlivet, icke minst som ett starkt språkrör, såväl till kommunala som statliga myndigheter. KMK betraktas som ett förbund i SBU genom sin riksomfattande karaktär.

Inom KMK finns sedan 1927 en ungdomsavdelning, KMK:U. Ungdom upp till 25 år har genom KMK:U möjlighet att bli medlem i KMK för väsentligt reducerad årsavgift.

Inom KMK bildades 1930 Kungl. Motorbåt Klubbens Raceravdelning (KMK:R), som har till ändamål att tillvarataga racerbåtförarnas intressen genom att bl.a. anordna racerbåtstävlingar. Då på tillskyndan, bl.a. från KMK, Svenska Racerbåtsförbundet (SVERA) tillkom, ingår KMK:R även i detta förbund som en racerbåtsklubb.

KMK var även en av initiativtagarna till bildandet av ”Union Internationale Motonautique”, UIM. Denna federation med säte i Monaco tillvaratar och handlägger alltefter behov motorbåtsväsendets alla intressen av internationell karaktär. Fram till 1979 var KMK s k ”National Authority” (NA) i UIM men under nämnda år överenskoms, att SBU såsom en huvudorganisation skulle överta denna roll. Numera dominerar racertävlingsfrågorna verksamheten i UIM. Europeiska ”fritidsbåtsfrågor” koordineras sedan 1982 av EBA, European Boating Association. I denna organisation deltar SBU som svensk representant.

KMK anordnar navigationstävlingar såväl inom klubben som i samverkan med andra klubbar, rallyn och eskaderfärder, allt för att främja navigationskunnande och sjömanskap i förening med trivsam samvaro. KMK arrangerar för sina medlemmar under året olika samkväm, dels på klubbholmen Högböte, dels i samband med vårmöte i Stockholm. Föredrag, utflykter och studiebesök brukar också stå på programmet under vintersäsongen.

Vartannat år anordnas ”De Kungliga Klubbarnas Fest” av de kungliga klubbarna KMK, KAK, KSSS, KSAK.

KMK Styrelse

KMK:s styrelse arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen och beslutar och är ansvarig för klubbens ekonomi samt drift av anläggningar.

Klubbens stadgar finns att ladda ned genom att klicka på ikonen nedan.

Peter Sandstedt

Peter Sandstedt

Ordförande

Johan Macéus

Johan Macéus

1:e Vice Ordförande

Jessica Sandberg

Jessica Sandberg

2:e Vice Ordförande

Anders Nordqvist

Anders Nordqvist

Skattmästare

Elisabeth Gorton

Elisabeth Gorton

Ledamot

Jan-Olof Ohlander

Jan-Olof Ohlander

Intendent/Ledamot

Björn Kaiser

Björn Kaiser

Ordförande Hamnkommitteén

Pelle Larsson

Pelle Larsson

TF Ordförande Högbötekommitteén

Per Smedfors

Per Smedfors

Ordförande Båtlivskommitteén

Isabella Kull

Isabella Kull

Ordförande KMK:U

Johan de Bourg Wetterlund

Johan de Bourg Wetterlund

Ordförande KMK:R

Camilla Skärhav

Camilla Skärhav

Klubbmästare

Arbetsutskottet

Johan Macéus

Johan Macéus

Ordförande

Ordförande: Johan Macéus

Ledamöter: Jessica Sandberg, Anders Nordqvist, Elisabeth Gorton, Jan-Olof Ohlander

KMK AU (arbetsutskott)

KMK har ett arbetsutskott som består av en mindre grupp av styrelsens ledamöter som tar fram, förbereder och lämnar förslag till beslut till KMK:s styrelse. Styrelsen har i vissa fall överlåtit beslutsrätten till AU som då kan fatta egna beslut.

Klubbkommitteén

Camilla Skärhav

Camilla Skärhav

Klubbmästare

Klubbmästare: Camilla Skärhav

Ledamöter: Christian Bäck, Eva-Lena Kull Gartner, Eva Utterström

Klubbkommitteén ansvarar för festligheter och arrangemang för klubbens medlemmar.

Klubbkommitteén

Valberedningen

Maud Rane

Maud Rane

Sammankallande

Sammankallande: Maud Rane

Ledamöter: Ola Skärhav, Lennart Selin, Kristoffer Sparring, Thomas Hedberg

Valberedningen ansvarar för tillsättningen av ledamöter i styrelse och kommittéer.

Valberedningen

Förtjänstmedaljskommitteén

Jessica Sandberg

Jessica Sandberg

Ordförande

Ordförande: Jessica Sandberg

Ledamöter: Kristoffer Sparring, Peter Sandstedt, Johan Macéus , Elisabeth Gorton, Benny Witz, Erik Lundquist, Nils Ljung, Bo Ahlström, Adjungerad Claes Boltenstern

Förtjänstmedaljskommittén föreslår utmärkelser för goda gärningar inom klubben.

Förtjänstmedaljskommitteén

Kalender

Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Evenemang under mars

1

Inga evenemang
Evenemang under mars

2

Inga evenemang
Evenemang under mars

3

Inga evenemang
Evenemang under mars

4

Inga evenemang
Evenemang under mars

5

Inga evenemang
Evenemang under mars

6

Inga evenemang
Evenemang under mars

7

Inga evenemang
Evenemang under mars

8

Inga evenemang
Evenemang under mars

9

Evenemang under mars

10

Evenemang under mars

11

Evenemang under mars

12

Evenemang under mars

13

Evenemang under mars

14

Evenemang under mars

15

Evenemang under mars

16

Evenemang under mars

17

Evenemang under mars

18

Evenemang under mars

19

Evenemang under mars

20

Inga evenemang
Evenemang under mars

21

Inga evenemang
Evenemang under mars

22

Inga evenemang
Evenemang under mars

23

Inga evenemang
Evenemang under mars

24

Inga evenemang
Evenemang under mars

25

Inga evenemang
Evenemang under mars

26

Inga evenemang
Evenemang under mars

27

Inga evenemang
Evenemang under mars

28

Inga evenemang
Evenemang under mars

29

Inga evenemang
Evenemang under mars

30

Inga evenemang
Evenemang under mars

31

Inga evenemang

Samarbetspartner

Svenska Sjö

KMK är en av delägarna i Svenska Sjö.
Bolaget som sedan starten 1967 är Sveriges ledande specialister på båtförsäkring.

Genom att försäkra i Svenska Sjö så bidrar man till vår verksamhet. Med det ger också direkta fördelare som omfattande villkor och smidig skadereglering. Om verksamheten går med överskott får du som kund också en direkt bonus på nästkommande årspremie.
Lär mer på svenskasjo.se eller
ring 08 - 541 717 50.

Pelle P

15% rabatt för KMK- medlemmar gäller på hela sortimentet endast i butik på Drottninggatan 22, Stockholm, dock inte Pelle P putter. Mot uppvisande av app!

ERTH

En ny kött-deli och restaurang i Hötorgshallen

ERTH är en hybrid av en kött-deli, gastronomisk restaurang och take-away där rotisseriet är hjärtat av verksamheten.

Kort och gott, en hållbar njutning med råvaran i fokus.

Medlemmar får 15 % rabatt samt ett VIP-kort som ger extra fördelar. VIP-kortet hämtas ut på plats mot uppvisande av KMK-appen.

Seapax

Sjösäkerhet och tekniska kläder

Seapax har arbetat med tekniska kläder och marina artiklar till både företag och privatpersoner sedan 2005 och i företaget finns mer än 35 års kunskap

 

Rekommenderade länkar

KSSS

Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS) grundades 1830.

KSSS är Sveriges största och världens näst största segelsällskap med över 5 500 medlemmar, varav över 2 000 juniorer.

KAK

Kungliga Automobil Klubben (KAK), grundad år 1903, är idag en rikstäckande allmännyttig ideell förening med främsta syfte att främja en sund utveckling av den svenska bilismen.

SVEMO

Svemo är ett specialidrottsförbunden som samlar alla som vill träna och tävla inom olika motorsporter. Förbundet bildades 1935 och är medlem i Riksidrottsförbundet (RF).

Klubbarnas Klubb

Klubbarnas Klubb delas idag mellan fem Grundarklubbar som är:
Kungliga Svenska Segelsällskapet
Havsörnarna
Stockholm Yacht-Klubb
Gamla Stans Yacht Sällskap
Kungliga Motorbåt Klubben.

Medlemsnytta

KMK har tagit fram en medlems App.
Denna App kommer att ersätta det fysiska medlemskortet på sikt.

Appen kommer förutom att visa din medlemstatus också innehåller information som:

- Kalender
- Kontakt
- Medlemsnytta

Appen är gratis men för att logga in så måste du betalat din årsavgift.
Appen finns att ladda ner på App Store och Google Play, sök på KMK Medlem.

 

    Svenska Sjö

    KMK är en av delägarna till Svenska Sjö. Bolaget som sedan starten 1967 är Sveriges ledande specialister på båtförsäkring. Genom att försäkra i Svenska Sjö så bidrar man till vår verksamhet.

    Men det ger också direkta fördelar som omfattande villkor och smidig skadereglering. Om verksamheten går med överskott så får du som kund också en direkt bonus på nästkommande årspremie. Läs mer på svenskasjo.se eller ring 08-541 717 50.

    Som medlem i Kungliga Motorbåt Klubben försäkrar du din båt extra förmånligt, utöver andra rabatter såsom nautisk kompetens.