Kommittéer

Arbetet inom KMK fördelas praktiskt på olika kommittéer som rapporterar till styrelsen.

Arbetsutskottet

Johan Macéus

Johan Macéus

Jessica Sandberg

Jessica Sandberg

Anders Nordqvist

Anders Nordqvist

Elisabeth Gorton

Elisabeth Gorton

Jan-Olof Ohlander

Jan-Olof Ohlander

Båtlivskommitteén

Båtlivskommitténs jobbar för att främja medlemmarnas aktiva användning av sina båtar och gemenskapen inom klubben.

Vi arrangera också eskadrar, mindre och större tävlingar och utbildningsaktiviteter av alla olika slag.
I övrigt jobbar vi i båtlivskommittén vidare med att främja medlemmarnas kunskap och
intresse för ett miljömedvetet och säkert båtliv och ansvarar för klubbens medverkan i båtlivets organisationer i Sverige och internationellt. Vi främjar även stil, tradition, kvalitet och miljötänkande. Vi verkar för efterlevnad av klubbens ledord. ”KMK står för begreppen stil, tradition, kvalitet och miljötänkande.

Kommittén svarar för:
* utbildningsverksamheten i klubben
* arrangerar eskader där medlemmar kan delta med sin egen båt
* ansvarar för kommunikationen i föreningen så som hemsida, KMK Nytt och sociala medier
* ansvarar för miljöfrågor inom klubben
* följer utvecklingen inom båtteknik
* ansvarar för inköp och försäljning av profilkläder för klubben

Per Smedfors

Per Smedfors

Ordförande

Johan Macéus

Johan Macéus

Nils Gorton

Nils Gorton

Hans Larsén

Hans Larsén

Kjell Tengmo

Kjell Tengmo

Högbötekommitteén

Högbötekommittén ansvarar för drift, underhåll och utveckling av fastigheten, verksamheten och hamnen på Högböte inom ramen för fastställda regler, godkänd verksamhetsplan och budget.
Kommittén sätter regler och tillämpningsanvisningar för medlemmars besök på Högböte och för hur verksamheten får bedrivas på klubbholmen.
Pelle Larsson

Pelle Larsson

Frida Vikander

Frida Vikander

Jonas Vikander

Jonas Vikander

Daniel Mellin

Daniel Mellin

Eva Mellin

Eva Mellin

Anne-Christine Lane

Anne-Christine Lane

Åsa Edde

Åsa Edde

Mikael Edde

Mikael Edde

Daniel Röös

Daniel Röös

Karin Hedin Röös

Karin Hedin Röös

Jessica Mattjus

Jessica Mattjus

Thomas Mattjus

Thomas Mattjus