Kungliga Klubbarnas Fest

av | jan 27, 2022 | KMK

Som ni alla kanske har förstått så kommer Kungliga Klubbarnas Fest som var planerat till februari 2022, inte att genomföras på grund av den rådande pandemin.

Inlägg avKansli

Allt För Sjön

Allt För Sjön

Under helgerna 9-12 mars och 16-19 mars kommer KMK Undom och KMK Racing att finnas på plats på mässan med egen monter.Vi kommer presentera 2023 år aktiviteter för KMK:U sjösportläger på Högböte och KMK:R förarskola och tävling. KMK KOMMER även hålla sitt 108-årsmöte...