logo
KMK
Nyheter
Hamnar
Ansökningar
Information
Anmälningar
Kansli
Styrelse
Kommitteeér
Miljö
Hej alla KMK-medlemmar!

Nu närmar vi oss den riktiga båtsommaren, juli kommer med stormsteg, den riktiga sommarmånaden.

Som alla vet har vi en fortsatt smittspridning av covid-19, men det positiva nu är att
Folkhälsomyndigheten ser en minskning av smittan, färre som avlider och färre som smittas,
vilket gör att det ser mycket ljusare ut framöver.

KMK styrelse beslutade vid styrelsemötet den 29 juni 2021 följande för Högböte:

- Elbastun och vedbastun kommer att hållas öppna (se regler nedan).
- KMK:U håller sitt Sjösportläger under vecka 26 (t o m 4 juli).
- KMK rekommenderar att inte lägga till på Högböte under tiden som KMK:U lägerverksamhet pågår under vecka 26 (28 juni-4 juli).
- Ungdomshuset kommer att vara öppet för medlemmar fr o m 5 juli.
- Toaletter och duschar är öppna.
- Paviljongen är öppen.
- Bryggorna är öppna.
- Klubbhuset kommer att vara öppet för bokning av logi såsom tidigare.
- KMK:s publika arrangemang kommer fortsatt ställas in.

Vi hoppas på förståelse för beslutet.

Klubben vill samtidigt passa på att påminna om KMK:s policy för Högböte och Djurgårdshamnen.

- Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella direktiv för att minska smittspridning.
- Vi tar inte i hand.
- Vi håller avstånd.
- Vi stannar hemma om vi är sjuka eller har symptom.
- Vi tvättar och spritar händerna regelbundet och är mer noggranna med vår allmänna hygien.
- Vi undviker större samlingar, respekterar avstånden mellan borden.
- Vi hjälps åt och bryr oss om varandra.

KMK arbetar efter försiktighetsprincipen för att värna om klubbens medlemmar och
deras hälsa. Passa på att vara ute i skärgården och njuta av Sverige. Havet är virusfritt.

Vid eventuella frågor eller synpunkter, kontakta gärna Generalsekreterare Pelle Larsson via
e-post pelle.larsson@kmk.se eller per telefon 08-661 23 03.

Pelle Larsson
Generalsekreterare
På uppdrag av KMK:s styrelse

 


KÖK - KLUBBHUSET
Klubbhuset med tillhörande kök är endast för de som har bokat boende i klubbhuset.

REGLER FÖR BOKNING AV ELBASTU, VEDBASTU
El- och vedbastun kommer att vara öppna och bokningsbara fr o m den 5 juli. Under KMK:U´s
lägerverksamhet är basturna inte bokningsbara, d v s 28 juni-4 juli. 

Bastun bokas med 1 ½ timmes intervaller: bastutid 1 timme, städning av bastu ½ timme.
Viktigt att städning sköts på bästa sätt så att nästa bastubadare inte behöver ägna sig åt
städning under sin bastutid. Vill man vara extra försiktig kan ju bastun även städas innan
användning, d v s dubbel städning. Desinfektionsmedel finns tillgängligt.

El- och vedbastun har öppet 08.30-20.30.
Bokning av basturna sker genom bokningslistan som finns i glasskiosken, först till kvarn.

BASTUTIDER
08.30 - 10.00
10.00 - 11.30
11.30 - 13.00
13.00 - 14.30
14.30 - 16.00
16.00 - 17.30
17.30 - 19.00
19.00 - 20.30

Svenska Sjö
KMK är en av delägarna i Svenska Sjö.
Bolaget som sedan starten 1967 är Sveriges ledande specialister på båtförsäkring.
Genom att försäkra i Svenska Sjö så bidrar man till vår verksamhet. Med det ger också direkta fördelare som omfattande villkor och smidig skadereglering. Om verksamheten går med överskott får du som kund också en direkt bonus på nästkommande årspremie.
Lär mer på svenskasjo.se eller ring 08 - 541 717 50.

KMK s Djurgårdshamn är sedan 1915 vår hemmahamn, centralt belägen i slutet av Strandvägen. Här finns plats för ca 250 båtar, alla med tillgång till el och vatten. Hamnkontoret är öppet från den 1 maj till den 31 oktober.

Medlemstidning 3-2021
×
Postadress:
Box 24122
104 51 Stockholm
Besöksadress:
Villa Godthem,
Rosendalsvägen 9, 1 tr
Postadress:
Box 24122
104 51 Stockholm
Besöksadress:
Villa Godthem,
Rosendalsvägen 9, 1 tr
Djurgårdshamnen Hamnkapten
070-260 27 13
Högböte Tillsyningsmän
070-259 92 29
Telefon kansli:
08-661 23 03
Exp.tid:
mån-tors kl 09.00-16.00
fredag 9.00-13.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Medlemskap
Medlemsansökan
Båtregistrering
Ansökan om hamnplats
Ändra medlemsuppgifter
Personuppgiftsbehandling
Corona
Anmälan
Förarskolan
Sjösportläger
KMK-Racet
Medlem
Kontaktformulär
Medlemsinloggning
Sociala medier
Facebook KMK
Facebook Högböte Klubbholme
Facebook KMK Racing KMK:R
YouTube