Ungdomssektion KMK:U

Isabella Kull

Isabella Kull

Ordförande KMK:U

Ordförande Isabella Kull

Ledamöter: Fredrik Brunned, Jan Södersholm,
Samuel Lavatt, Lucas Martell

KMK:U arbetar aktivt för sociala umgängen båtintresserade ungdomar emellan. Ungdomsavdelningen bildades 1927 och har till ändamål att samla motorbåtssportens intresserade ungdomar och särskilt verka för deras utbildning i navigation, båtmanövrering och sjömanskap.

Ungdomsavdelningens medlemmar är fullvärdiga medlemmar i KMK med de rättigheter och de skyldigheter som detta medför. Till KMK:U kan barn och ungdomar inväljas till och med 25 år. Medlemsavgiften för ungdomar t o m 25 år är 200 kr.

Under sommaren arrangerar vi två sjösportläger för ungdomar i åldrarna 12-17 år på KMKs klubbholme Högböte. Utbildningen består i båtmanövrering, navigation, sjömanskap, första hjälpen m m. Det finns plats för 20 elever på varje läger och 10 instruktörer utbildar ungdomarna.

Varje kurs pågår under en vecka och eleverna bor på Högböte utanför Möja. För att ta förarbevis måste eleven har fullgjort nybörjarlägret.

För anmälan och mer information, kontakta kansliet på tel 08-661 23 03 eller kansli@kmk.se

KMK:U finns till för båtklubbens yngre medlemmar och ser till så att ungdomshuset och Högböte har rätt material för ungdomarna. På Högböte arrangerar KMK:U den årliga fiskdammen på midsommar och även andra aktiviteter under sommarevenemangen.

Ordförande i ungdomskommittén är Isabella Kull med 4 ledamöter. Ordförande utses av KMK.

 

Sjösportlägret

Det första lägret är en introduktion till båtlivet, skärgården och sjömanskap, och kallas för Nybörjarlägret. Det är ett förberedande läger inför våra två andra läger. Under en veckas tid får deltagarna lära sig att navigera med sjökort och kompass upp till 25 knop, båtmanövrering, sjömanskap, första hjälpen m m. Förutom teori och båtpraktik anser vi att det är viktigt att
kunna njuta av den svenska sommaren på bästa möjliga sätt ute i skärgården. Efter lektionerna brukar vi basta och åka ring eller köra KMK:Us racerbåt GT30. Vi badar, åker på utflykter och har även ett roligt avslutningsdisco.

Det andra lägret är Fortsättningslägret; en fördjupning av det man berört på Nybörjarlägret.
I detta läger har deltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom båtpraktik och teori. Nu får deltagarna utmana sig själva med högfartsnavigering på en mer avancerad nivå med längre banor än på första lägret. I slutet av veckan görs en examination och om man blir godkänd erhåller man sitt förarintyg tillsammans med en intygsbok. Ett förarintyg visar att du har grundläggande teoretiska kunskaper och förmåga att framföra en fritidsbåt inomskärs och i kustnära vatten – det är första steget i fritidsbåtsutbildningen bland alla båtkörkort man kan ta.
Kustskepparintyget är steg två i fritidsbåtsutbildningen och är obligatorisk för att få föra fritidsbåt med längd över 12 m och 4 m bredd. För att få ta kustskepparen måste man vara 15 år fyllda och ha ett giltigt förarintyg.

Under Kustskepparlägret går vi djupare in på mörkernavigering inom- och utomskärs där vi kommer att ha båtpraktik med mörkernavigering. Detta innebär att deltagarna får lära sig att navigera efter fyrar och läsa av lanternor. De kommer även att få lära sig dagersignaler samt hur man tar hänsyn till ström, missvisning, avdrift och deviation i sin kurs. Kustskepparintyget
ger dig all den kunskap du behöver för att göra en längre färd då man erhåller kunskaper om navigering till havs och utomskärs.
I slutet av veckan genomförs en examination där deltagarna ska visa sina kunskaper som krävs för att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt i skyddade såväl som oskyddade farvatten. När man är färdig med sin examination och är godkänd får man ett certifikat i sin intygsbok.

Anmälan

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

februari 2024

Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3

Svenska Sjö

KMK är en av delägarna till Svenska Sjö. Bolaget som sedan starten 1967 är Sveriges ledande specialister på båtförsäkring. Genom att försäkra i Svenska Sjö så bidrar man till vår verksamhet.

Men det ger också direkta fördelar som omfattande villkor och smidig skadereglering. Om verksamheten går med överskott så får du som kund också en direkt bonus på nästkommande årspremie. Läs mer på svenskasjo.se eller ring 08-541 717 50.

Som medlem i Kungliga Motorbåt Klubben försäkrar du din båt extra förmånligt, utöver andra rabatter såsom nautisk kompetens.