Kära medlemmar,
Vår klubbholme Högböte är populär så här under sommaren, med hög intensitet och många besökare. Vilket vi tycker är jättekul! Klubbens målsättning är att alla ska känna sig välkomna och trivas. Och det gör också att vi alla måste respektera varandra. Just eftersom det är vår förening som driver ön så finns det många viljor och åsikter, men alla kommer inte till tals som de vill.

Efter synpunkter från medlemmar om ökade problem med hundar på ön, olika incidenter, sattes förbudsskyltar upp vid bastun och paviljongen. Inte som en bestraffning utan för att alla medlemmar, av olika anledningar, inte uppskattar utvecklingen. Hundrädsla förekommer både bland barn och vuxna, en del är allergiska och får problem när hundar är för nära. Det är inte sällan hundar sitter med på bänkar på bryggor och paviljonger, det kissas på landströmskablar, hundar tas med i bastun och tvättas i allmänna duschar och det har vid ett flertal tillfällen även hänt att hundar nosar och rotar i matkorgar – och till och med ätit upp mat.

Detta upplevs som en olägenhet. Det är idag i princip omöjligt att vistas på Högböte utan närkontakt med hundar. Vi som förening vill att alla medlemmar ska ha samma möjligheter att kunna utnyttja klubbens tillgångar så som exempelvis Högböte.

Skyltarna om hundförbud på vissa platser ledde till en stor och infekterad debatt i sociala medier. Bland annat ansågs att dessa inte hör hemma på ön och att detta bör hanteras på ett mer informellt sätt. Vi delar den uppfattningen. Ett samtal löser oftast problem. Men i det här fallet fanns hussar och mattar som struntade i synpunkterna trots att medlemmar som upplevt problem försökt få gehör.

Vi har nu valt att backa om förbudsskyltar och hoppas att det som nu hänt sätter fingret på problemet och därmed ökar förståelsen att respektera olika önskemål. Vi är många på Högböte som älskar våra husdjur och gärna vill ha med dem på semestern. De allra flesta hundägare sköter sig alldeles utmärkt och vi hoppas nu att alla kan visa den hänsyn som önskas. Löst springande hundar på Högböte är en vanlig syn, men är strängeligen förbjudet enligt lag. Länsstyrelsens tolkning av lagen är att hundar ska hållas kopplade och det är extra viktigt i naturreservat, så som Högböte.

KMK och Högbötekommittén har därför valt att nu tydliggöra reglerna kring husdjur:

  • hunden skall hållas kopplad och ha sin husse/matte nära sig.
  • vid större arrangemang i paviljongen, så som Asado, midsommarfirande och andra gemensamma tillställningar stannar hunden i båten.
  • hundar skall inte sitta på bänkar i paviljongen eller bänkar på våra bryggor.
  • hundar är inte välkomna i bastun och skall inte duscha/tvättas i våra duschar.
  • hundar kan bada eller badas på öns stränder, men inte i sällskap med andra medlemmar och gäster som redan finns på plats på stranden.

I grund och botten handlar det om vanligt enkelt bondförnuft. Att vara lyhörd och att visa respekt för varandra. En självklarhet på Högböte och i KMK som också avspeglas i klubbens ledord Stil & Tradition.

För Högbötekommittén

Pelle Larsson
KMK Generalsekreterare

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/besoksmal/naturreservat/storo-bocko-lokao.html