KMK Årsmöte

TORSDAG DEN 16 MARS KL 17.30 äger årsmötet rum enligt dagordningen nedan, på Båtmässan Allt för Sjön, Älvsjömässan i Stockholm, sal K21.

Skicka din anmälan senast den 10 mars till KMK via e-post kansli@kmk.se eller ring på tel 08-661 23 03. KMK bjuder på inträdet till Båtmässan den 16 mars, du får en kod för fribiljett vid anmälan till mötet.

I den valberedning som valdes 2022 ingår Maud Rane, Lennart Selin, Thomas Hedberg, Kristoffer Sparring och Ola Skärhav. Valberedningens nomineringsförslag 2023 finns för påseende hos KMK kansli.

Motioner och andra frågor skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar innan årsmötet.

Under mötet överlämnas 25- och 50-årsnålar till vederbörande som varit medlem i klubben under 25 resp 50 år samt förtjänsttecken och plaketter.

Avslutningsvis bjuder klubben på dryck och lättare förtäring.

Dagordning Fastställd dagordning enligt stadgarna:

 1. Förhandlingarna öppnas samt justeras av röstlängd.
 2. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst.
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt agera rösträknare.
 4. Årsberättelse
 5. Revisionsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Styrelsen informerar om verksamhetsplan, budget m m.
 8. Val av ledamöter i styrelsen enligt §11 a.
 9. Val enligt §11 b. Ordförande i varje kommitté.
 10. Val av valberedning
 11. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 12. Fastställande av medlemsavgifter 2024.
 13. Övriga frågor och eventuella motioner.

Välkommen till KMK årsmöte!

Enligt uppdrag,

Kungliga Motorbåt Klubben

Pelle Larsson Generalsekreterare

Datum

2023 mar 16
Expired!

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *